GIPS

Cooperatieve leerstrategieen vormen een solide onderwijsmethode die resulteert in positieve uitkomsten op allerlei gebieden. Dat is wel op de voorwaarde … Meer

Didactische structuur – Propjes

De ontworpen didactische strucuur propjes kan ingezet worden voor de onderwijsinhoudelijke functies beheersing, denkvaardigheid (kritsich denken) en de interpersoonlijke functies … Meer

Management van aandacht

Omdat er tijdens cooperatieve werkvormen veel interactie plaatsvindt, hebben we een stilteteken nodig om snel en effectief de aandacht van … Meer

Didactische structuren

Didactische structuren zijn onmisbare tools in de gereedschapkist van een leraar. Bij iedere les kan hij deze structuren gebruiken om … Meer

De 7 sleutels tot succes

Kagan cooperatief leren behelst 7 sleutels tot succes. Deze sleutels komen in de startcursus naar voren en uiteraard werden ze … Meer